•     PRZYKOMINKU.ART.PL

  Ośrodek Kultury „BIAŁOGON

  filia Domu Kultury „ZAMECZEK

  ul. Pańska 1A, 25-820 Kielce

   

   

   

   

   

REGULAMIN

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej "PRZY KOMINKU" - Kielce 2017

 

1. ORGANIZATOR

- Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a, Kielce.

 

2. PARTNER FESTIWALU

- Targi Kielce SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

 

3. CELE FESTIWALU

· Popularyzacja i promocja artystów prezentujących twórczość w dwóch kategoriach:

- piosenka poetycka

- piosenka turystyczna

· Konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń twórców i artystów.

· Promocja miasta KIELCE i regionu świętokrzyskiego.

 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI FESTIWALU:

1 grudnia (piątek) 2017 r.

 

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, SALA OMEGA, ul. Zakładowa 1 Kielce.

 

PRZEGLĄD KONKURSOWY

1) Rejestracja i próby sceniczne dla uczestników, g. 13.00 – 16.30

2) Otwarty Przegląd Konkursowy, g. 17.00 – 19.00

 

PUB FESTIWALOWY w centrum Kielc – KONCERT INTEGRACYJNY

1) Koncert zespołu zaproszonego przez organizatora

2) Integracja uczestników i nie tylko...

2 grudnia (sobota) 2017 r. – godz. 16.00

 

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, SALA OMEGA, ul. Zakładowa 1 Kielce.

1) Koncert Galowy Laureatów, w tym konkurs o nagrodę publiczności w kwocie 1000 zł (nagroda wspólna dla obu kategorii) + nagroda specjalna.

2) Koncert Gwiazd.

3) Ogłoszenie wyników Festiwalu oraz wyłonienie laureata nagrody

publiczności.

4) Piosenka Finałowa.

5. Wydarzenia/Miejsca Towarzyszące

 

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, FOYER, ul. Zakładowa 1 Kielce.

1. Jarmark "SMAK i KSZTAŁT LATA" (stoiska, Kawiarnia Festiwalowa)

2. Prezentacja stoisk uczestników festiwalu w plebiscycie pn. "Co gram. Gdzie mieszkam."

Przedstawienie regionów, miast i miejscowości przez zespoły biorące udział w Festiwalu.

Wykonawcy zobowiązani są do zaprezentowania swojego regionu, na stoiskach

przygotowanych przez organizatorów (stolik koktajlowy).

Szczegółowy program dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

 

6. ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH

Festiwal „Przy Kominku” przeznaczony jest dla wykonawców powyżej 16 roku życia.

Zgłoszenia powinny zawierać:

· Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (w przypadku przesłania drogą elektroniczną wymagany jest skan z czytelnymi podpisami)

· Deklarację o wzięciu udziału w jednej z dwóch kategorii poetyckiej lub turystycznej.

· Dwa nagrania konkursowe – poczta elektroniczna lub płyta (nie koniecznie studyjne, w formacie mp3, nie więcej niż 6 MB każdy).

· Dokonanie wpłaty akredytacyjnej w kwocie 20,00 zł, gotówką, od każdego członka podmiotu wykonawczego, w dniu rejestracji na Festiwalu.

· Teksty piosenek przesłane do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.przykominku.art.pl

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

biuro@przykominku.art.pl lub Dom Kultury „BIAŁOGON”, 25- 820 Kielce, ul. Pańska 1a

- tytuł maila: (nazwa wykonawcy) … Przy Kominku - Kielce 2017

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.11.2017 r., do godziny 24:00.

 

7. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH

Organizatorzy zapewniają:

· Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie

· Dwa bezpłatne noclegi

· Bezpłatne wyżywienie:

piątek – poczęstunek (obiadokolacja) w trakcie przesłuchań konkursowych

sobota – śniadanie w miejscu zakwaterowania, obiadokolacja

niedziela – śniadanie w miejscu zakwaterowania

· Organizator zapewnia transport w trakcie trwania festiwalu.

 

8.KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY

· Organizatorzy powołują Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje

wykonawców na podstawie przesłanych nagrań (Członkowie komisji mają prawo do

wcześniejszego nominowania zespołów i solistów, podczas innych przeglądów i festiwali)

· Organizatorzy powołują Jury, które:

– oceni wykonawców podczas zmagań konkursowych

– wyda werdykt w obu kategoriach.

 

9.KWALIFIKACJA I KRYTERIA OCENY

· Do festiwalu zostaną zakwalifikowane zespoły (preferowane) i soliści z akompaniamentem

· Ocenie podlegał będzie:

dobór repertuaru - szczególnie preferowana twórczość własna i premierowa,

profesjonalizm, brzmienie i ogólny poziom artystyczny.

 

10. NAGRODY

· Pula nagród wynosi 8000 zł.

· Jury przyzna nagrody na podstawie oceny piątkowych przesłuchań konkursowych w dwóch odrębnych kategoriach oraz nagrodę Grand Prix spośród wszystkich wykonawców.

· Publiczność przyzna Nagrodę Publiczności dla jednego podmiotu wykonawczego, na podstawie sobotnich prezentacji wszystkich wykonawców

· Pozostałe nagrody rzeczowe według uznania Jury (ufundowane przez sponsorów Festiwalu i osoby prywatne)

· Organizator może zwiększyć pulę nagród w czasie Festiwalu.

· Organizator przyzna nagrodę specjalną imienia Grzegorza Pecela.

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· W koncercie konkursowym wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani do przeglądu przez komisję kwalifikacyjną organizatora oraz zespoły i soliści, którzy otrzymali nominacje podczas innych przeglądów i festiwali (kartę nominacji należy dołączyć do zgłoszenia).

· Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przeglądu www.przykominku.art.pl

 

· Zespoły i soliści o zakwalifikowaniu się do Festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej na 14 dni przed Festiwalem.

· Organizator nie pokrywa kosztów podróży Uczestników Festiwalu w tym kosztów transportu sprzętu, kostiumów itp.

· Podczas piątkowych przesłuchań zakwalifikowane podmioty zaprezentują 2 utwory (nie dopuszcza się pół-playbacków).

· Podczas konkursu sobotniego zakwalifikowane podmioty zaprezentują 1 ze zgłoszonych utworów (nie dopuszcza się pół-playbacków).

· Podmioty wykonawcze prezentują swoje utwory w tych samych składach osobowych podczas piątkowych prezentacji konkursowych oraz sobotniego Koncertu Galowego (nie otrzymanie zgody organizatora na zmianę składu osobowego grozi dyskwalifikacją całości podmiotu).

· Prezentowane utwory muszą być zgodne ze zgłoszonymi. Łączny czas występu nie może

przekraczać 10 minut.

· Każdy uczestnik może wystąpić w konkursie tylko jeden raz (organizatorzy wykluczają występy tych samych wykonawców w różnych konfiguracjach zespołowych).

· Nagrody finansowe będą przekazywane przelewem na podstawie przedłożonych danych

i podpisanych deklaracji lub oświadczeń zwycięzców.

· Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pomoc techniczną zgodną z wypełnioną kartą

zgłoszenia.

· Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji podczas trwania

Festiwalu.

· Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:

- utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,

- rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja

i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i internecie, publiczne

odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp.

wyłącznie do celów promocyjnych imprez realizowanych przez Organizatorów.

· Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie wysłany Uczestnikom wraz z mailem

zawiadamiającym o zakwalifikowaniu do Festiwalu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. Materiał audiowizualny

nagrany podczas koncertów jest wyłączną własnością organizatorów.

 

Dyrektor DK „Białogon”

Tomasz Rejmer