REGULAMIN

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej "PRZY KOMINKU" Kielce 2017 w przygotowaniu

  •     PRZYKOMINKU.ART.PL

    Ośrodek Kultury „BIAŁOGON

    filia Domu Kultury „ZAMECZEK

    ul. Pańska 1A, 25-820 Kielce