•     PRZYKOMINKU.ART.PL

  Ośrodek Kultury „BIAŁOGON

  filia Domu Kultury „ZAMECZEK

  ul. Pańska 1A, 25-820 Kielce

   

   

   

   

   

REGULAMIN

IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej "PRZY KOMINKU"

Kielce 2015

 

1. ORGANIZATOR

- Ośrodek Kultury „BIAŁOGON”, filia Domu Kultury „ZAMECZEK”, ul. Pańska 1a, Kielce.

- Dom Kultury "ZAMECZEK", ul. Słowackiego 23, Kielce

 

2. PARTNER FESTIWALU

- Targi Kielce SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

 

3. CELE FESTIWALU

· Popularyzacja i promocja artystów prezentujących twórczość w dwóch kategoriach:

- piosenka poetycka

- piosenka turystyczna

· Konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń twórców i artystów.

· Promocja miasta KIELCE i regionu świętokrzyskiego.

 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI FESTIWALU:

4 grudnia (piątek) 2015r

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, SALA OMEGA, ul. Zakładowa 1 Kielce.

 

PRZEGLĄD KONKURSOWY

1. Rejestracja i próby sceniczne dla uczestników, g. 13.00 – 16.30

2. Otwarty Przegląd Konkursowy, g. 17.00 – 19.00

 

PUB FESTIWALOWY w centrum Kielc – KONCERT INTEGRACYJNY

1) Koncert zespołu zaproszonego przez organizatora

2) Integracja uczestników i nie tylko...

 

5 grudnia (sobota) 2015r – godz. 16.00

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, SALA OMEGA, ul. Zakładowa 1 Kielce.

 

1) Koncert Galowy Laureatów, w tym konkurs o nagrodę publiczności w kwocie

1000 zł (nagroda wspólna dla obu kategorii) + nagroda specjalna

 

2) Koncert Gwiazd

 

3) Ogłoszenie wyników Festiwalu oraz wyłonienie laureata nagrody

publiczności

 

4) Piosenka Finałowa

 

5. Wydarzenia/Miejsca Towarzyszące

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, FOYER, ul. Zakładowa 1 Kielce.

1. Jarmark "SMAK i KSZTAŁT LATA" (stoiska, Kawiarnia Festiwalowa)

2. Prezentacja stoisk uczestników festiwalu w plebiscycie pn. "Co gram. Gdzie mieszkam." -

przedstawienie regionów, miast i miejscowości przez zespoły biorące udział w Festiwalu.

 

Wykonawcy zobowiązani są do zaprezentowania swojego regionu, na stoiskach przygotowanych przez organizatorów (stolik, krzesła, ścianka - tablica).

Szczegółowy program dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

 

6. ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH

Festiwal „Przy Kominku” przeznaczony jest dla wykonawców powyżej 16 roku życia.

Zgłoszenia powinny zawierać:

· Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (w przypadku przesłania drogą elektroniczną wymagany jest skan z czytelnymi podpisami)

· Deklarację o wzięciu udziału w jednej z dwóch kategorii poetyckiej lub turystycznej.

· Dwa nagrania konkursowe – poczta elektroniczna lub płyta

(nie koniecznie studyjne, w formacie mp3, nie więcej niż 6 MB każdy).

· Dokonanie wpłaty akredytacyjnej w kwocie 10,00zł, gotówką, od każdego członka podmiotu wykonawczego, w dniu rejestracji na Festiwalu.

· Teksty piosenek przesłane do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.przykominku.art.pl

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

zgloszenie@przykominku.art.pl lub Ośrodek Kultury „BIAŁOGON”, 25- 820 Kielce, ul. Pańska 1a

- tytuł maila: (nazwa wykonawcy) … Przy Kominku - Kielce 2015

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.11.2015 r., do godziny 18:00.

 

7. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH

Organizatorzy zapewniają:

· Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie

· Dwa bezpłatne noclegi

· Bezpłatne wyżywienie:

piątek – poczęstunek (obiadokolacja) w trakcie przesłuchań konkursowych

sobota – śniadanie w miejscu zakwaterowania, obiadokolacja

niedziela – śniadanie w miejscu zakwaterowania

· Organizator zapewnia transport w trakcie trwania festiwalu.

 

8. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY

· Organizatorzy powołują Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przesłanych nagrań (Członkowie komisji mają prawo do wcześniejszego nominowania zespołów i solistów, podczas innych przeglądów i festiwali)

· Organizatorzy powołują Jury, które:

– oceni wykonawców podczas zmagań konkursowych

– wyda werdykt w obu kategoriach.

 

9. KWALIFIKACJA I KRYTERIA OCENY

· Do festiwalu zostaną zakwalifikowane zespoły (preferowane) i soliści z akompaniamentem

· Ocenie podlegał będzie:

dobór repertuaru - szczególnie preferowana twórczość własna i premierowa, profesjonalizm, brzmienie i ogólny poziom artystyczny.

 

10. NAGRODY

· Pula nagród wynosi 8000 zł.

· Nagroda Specjalna, ufundowana przez sponsora Festiwalu, firmę DK-ART: Voucher p.t.: "Teledysk dla Ulubieńca Publiczności", czyli nieodpłatne 2 dni zdjęciowe na terenie Polski do nakręcenia teledysku dla zwycięzców Nagrody Publiczności, do gotowego podkładu muzycznego z wykorzystaniem kamery HD i ujęć lotniczych; termin ważności nagrody od stycznia do 30 czerwca 2016r; postprodukcja do 7 dni po zakończeniu zdjęć; po stronie obdarowanych jest współpraca przy realizacji scenariusza; teledysk wraz z prawami przekazany zostanie na stronę zwycięzcy Nagrody Publiczności.

· Jury przyzna nagrody na podstawie oceny piątkowych przesłuchań konkursowych w dwóch odrębnych kategoriach oraz nagrodę Grand Prix spośród wszystkich wykonawców.

· Publiczność przyzna Nagrodę Publiczności dla jednego podmiotu wykonawczego, na podstawie sobotnich prezentacji wszystkich wykonawców

· Pozostałe nagrody rzeczowe według uznania Jury (ufundowane przez sponsorów Festiwalu i osoby prywatne)

· Organizator może zwiększyć pulę nagród w czasie Festiwalu.

· Nagrody pieniężne dla laureatów Festiwalu, zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureatów, a w przypadku laureata nieposiadającego zdolności do czynności prawnych bądź posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych – na rachunek bankowy wskazany przez prawnych opiekunów laureata.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· W koncercie konkursowym wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani do przeglądu przez komisję kwalifikacyjną organizatora oraz zespoły i soliści, którzy otrzymali nominacje podczas innych przeglądów i festiwali (kartę nominacji należy dołączyć do zgłoszenia).

· Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przeglądu www.przykominku.art.pl.

· Zespoły i soliści o zakwalifikowaniu się do Festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej na 14 dni przed Festiwalem.

· Organizator nie pokrywa kosztów podróży Uczestników Festiwalu w tym kosztów transportu sprzętu, kostiumów itp.

· Podczas piątkowych przesłuchań zakwalifikowane podmioty zaprezentują 2 utwory (nie dopuszcza się pół-playbacków).

· Podczas konkursu sobotniego zakwalifikowane podmioty zaprezentują 1 ze zgłoszonych utworów (nie dopuszcza się pół-playbacków).

· Podmioty wykonawcze prezentują swoje utwory w tych samych składach osobowych podczas piątkowych prezentacji konkursowych oraz sobotniego Koncertu Galowego (nie otrzymanie zgody organizatora na zmianę składu osobowego grozi dyskwalifikacją całości podmiotu).

· Prezentowane utwory muszą być zgodne ze zgłoszonymi. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.

· Każdy uczestnik może wystąpić w konkursie tylko jeden raz (organizatorzy wykluczają występy tych samych wykonawców w różnych konfiguracjach zespołowych).

· Nagrody finansowe będą przekazywane przelewem na podstawie przedłożonych danych i podpisanych deklaracji lub oświadczeń zwycięzców.

· Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pomoc techniczną zgodną z wypełnioną kartą zgłoszenia.

· Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji podczas trwania Festiwalu.

· Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:

- utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,

- rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i internecie, publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp. wyłącznie do celów promocyjnych imprez realizowanych przez Organizatorów.

· Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie wysłany Uczestnikom wraz z mailem zawiadamiającym o zakwalifikowaniu do Festiwalu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. Materiał audiowizualny nagrany podczas koncertów jest wyłączną własnością organizatorów.

 

Dyrektor DK „Zameczek”

Teresa Wołczyk - Rosołowska